เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเซรามิกส์ชั้นปีที่2 ม.บูรพา


"เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเซรามิกส์ชั้นปีที่2 ม.บูรพา ในวันที่ 28,30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 17:00-23:00น. ณ.ตลาดปาร์คอิน บางแสน จังหวัดชลบุรี แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ"

เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเซรามิกส์ชั้นปีที่2 ม.บูรพา ในวันที่ 28,30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 17:00-23:00น. ณ.ตลาดปาร์คอิน บางแสน จังหวัดชลบุรี แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ