พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ (ห้องศิลปนิทรรศ) คณะศิลปกรรมศาสตร์


"พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ (ห้องศิลปนิทรรศ) คณะศิลปกรรมศาสตร์"

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ (ห้องศิลปนิทรรศ) คณะศิลปกรรมศาสตร์