โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " ของขวัญแด่พระราชา ""

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท
เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ " ของขวัญแด่พระราชา "

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร
ตามลิงค์ไฟล์ที่แนบ หรือ QR Code

https://qrgo.page.link/zLe42