ข่าวประชาสัมพันธ์


นิทรรศการ “ วิถี ”...
นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะในรายวิชาสื่อผสม 2 โดยนักศ...
วันที่ 23 Mar 23

อ่านต่อ

Connexion Creating a...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด...
วันที่ 22 Mar 23

อ่านต่อ

AIS STICKERS DESIGN ...
AIS 5G X BUU จัดพิธีมอบรางวัล ร่วมแสดงความยินดีกั...
วันที่ 22 Mar 23

อ่านต่อ

Popsy Clinic Logo de...
Popsy Clinic Logo design contest กิจกรรมดีๆ ที่อง...
วันที่ 22 Mar 23

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรมและ...
รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บ...
วันที่ 13 Mar 23

อ่านต่อ

พิธีบันทึกความเข้าใจ...
พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ...
วันที่ 10 Mar 23

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศโครงการอบ...
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ...
วันที่ 10 Mar 23

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครทุนการ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำป...
วันที่ 21 Feb 23

อ่านต่อ

นักศึกษาและคณาจารย์จ...
นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาก...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานวัฒ...
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึก...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

คณาจารย์และนักศึกษาจ...
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ โปรแกรม ศิลปศึก...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

โครงการ นิสิตปริญญาเ...
โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรั...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกความเ...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โ...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

คณาจารย์จากสถาบันวิจ...
คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วม...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

นิทรรศการ The 2nd B...
บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ The 2nd Burapha Intern...
วันที่ 14 Feb 23

อ่านต่อ

กำหนดการเบิกเงินกู้ย...
กำหนดการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึก...
วันที่ 06 Feb 23

อ่านต่อ