ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการประกวดสติกเกอ...
โครงการประกวดสติกเกอร์ไลน์ AIS LINE Stickers Desig...
วันที่ 02 Feb 23

อ่านต่อ

ผลงานและแรงบันดาลใจใ...
ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ...
วันที่ 02 Feb 23

อ่านต่อ

"แบกะดิน" ...
"แบกะดิน" ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศ...
วันที่ 02 Feb 23

อ่านต่อ

The 2nd Burapha Inte...
The 2nd Burapha International Ceramic at Faculty o...
วันที่ 01 Feb 23

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด...
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติ...
วันที่ 20 Jan 23

อ่านต่อ

“แบกะดิน” Baekadin M...
พบกับงาน “แบกะดิน” Baekadin Maga Nights ระหว่างวั...
วันที่ 13 Jan 23

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องเปิดประม...
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประมูลเช่าสถานที่จำ...
วันที่ 13 Jan 23

อ่านต่อ

รับสมัครนิสิตเพื่อขอ...
รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
วันที่ 04 Jan 23

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ไ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี ของโครงการ ‘ทุ...
วันที่ 01 Jan 23

อ่านต่อ

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรร...
นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเปิดนิทรรศการศ...
วันที่ 26 Dec 22

อ่านต่อ

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรร...
นศ.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ...
วันที่ 18 Dec 22

อ่านต่อ

True Young Producer ...
นิสิตสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ...
วันที่ 18 Dec 22

อ่านต่อ

Production House เรี...
กิจกรรม "Production House เรียนโปรดักชันก...
วันที่ 12 Dec 22

อ่านต่อ

เปิดนิทรรศการ ‘HAPPI...
ภาพบรรยากาศ งานเปิดนิทรรศการ ‘HAPPINESS’ โดย รศ.ด...
วันที่ 05 Dec 22

อ่านต่อ

นักสร้างสรรค์สายทัศน...
โครงการสัมมนาวิชาการ เส้นทางการประกอบอาชีพของนักสร...
วันที่ 05 Dec 22

อ่านต่อ

พิธีเปิด Galleries’ ...
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด Galleries’ Nights Bangsaen 202...
วันที่ 02 Dec 22

อ่านต่อ