ข่าวประชาสัมพันธ์


คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศ...
รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ (คณ...
วันที่ 16 Aug 21

อ่านต่อ

KSBDA 2021...
Korea Society of Basic Design and Art | Thailand I...
วันที่ 04 Aug 21

อ่านต่อ

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสต...
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดในโครงการ​ “AIS STIC...
วันที่ 22 Jun 21

อ่านต่อ

การจัดเทศกาลศิลปะบาง...
เทศบาลเมืองแสนสุข และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั...
วันที่ 14 Jun 21

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดั...
การประชุมวิชาการ ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม...
วันที่ 20 May 21

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกา...
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนิทร...
วันที่ 27 Apr 21

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครผู้สนใจ ...
เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS...
วันที่ 04 Mar 21

อ่านต่อ

The 3rd National Aca...
The 3rd National Academic Conference for the Advan...
วันที่ 01 Feb 21

อ่านต่อ

ทุนส่งเสริมการศึกษา ...
ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) COVID-19 เปิดรับ...
วันที่ 18 Jan 21

อ่านต่อ

ทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ...
วันที่ 18 Jan 21

อ่านต่อ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น...
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 256...
วันที่ 06 Jan 21

อ่านต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือ...
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานิสิ...
วันที่ 04 Jan 21

อ่านต่อ

กำหนดการรับสมัคร TCA...
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา...
วันที่ 09 Dec 20

อ่านต่อ

โครงการ​ 1​ ตำบล​ 1​...
สำหรับผู้ที่ยังว่างงาน, นิสิตจบใหม่ไม่เกิน​ 3​ ปี​...
วันที่ 08 Dec 20

อ่านต่อ

รูปแบบ การเรียน การส...
รูปแบบ การเรียน การสอน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรร...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ...
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น” (Dots Move To The...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ