ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ​ 1​ ตำบล​ 1​...
สำหรับผู้ที่ยังว่างงาน, นิสิตจบใหม่ไม่เกิน​ 3​ ปี​...
วันที่ 08 Dec 20

อ่านต่อ

รูปแบบ การเรียน การส...
รูปแบบ การเรียน การสอน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรร...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ...
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น” (Dots Move To The...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ

รายชื่อนิสิตที่ยังไม...
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ไปรับเงินค่าธรรมเนียมการศึ...
วันที่ 26 Nov 20

อ่านต่อ

นิสิตเอกคอมพิวเตอร์ก...
นิสิตเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกร...
วันที่ 23 Sep 20

อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาคั...
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเ...
วันที่ 23 Sep 20

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน สาขาปร...
วันที่ 14 Sep 20

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาให้กับ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ...
วันที่ 10 Aug 20

อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียน...
แนวทางการจัดการเรียน Online ของสถาบันภาษา ประจำภาค...
วันที่ 01 Jul 20

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น สาขาว...
ตารางสอนภาคต้น สาขาวิชานิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2563...
วันที่ 29 Jun 20

อ่านต่อ

แจ้งการจัดส่งชุดพิธี...
แจ้งการจัดส่งชุดพิธีการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้...
วันที่ 16 Jun 20

อ่านต่อ

TCAS 2 คณะศิลปกรรมศา...
การปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่าในระดับม...
วันที่ 01 Apr 20

อ่านต่อ

โครงการประกวดศิลปกรร...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษั...
วันที่ 17 Nov 19

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลโครงการ...
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคต...
วันที่ 17 Nov 19

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครูศิลปะ ประ...
พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 25...
วันที่ 17 Nov 19

อ่านต่อ

เรียนเชิญทุกคนทุกท่า...
เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของน...
วันที่ 17 Nov 19

อ่านต่อ