วิเทศสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ รับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความ ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ

รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร...
รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ คณบ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

Lu Xun Academy of Fi...
Lu Xun Academy of Fine Arts​ จากมณฑล​เหลียวหนิง​ เ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

งาน​ Ceramic Culture...
งาน​ Ceramic Culture Inheritance and Innovation​: ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางวิชาการ...
ร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาระดับ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจ...
ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจีน บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการด...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม ส...
อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

พิธีปฐมนิเทศนิสิตต่า...
พิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

ต้อนรับ Dr.Astrid Ku...
ต้อนรับ Dr.Astrid Kusumowidagdo คณบดี School of Cr...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

ต้อนรับ Dr.Astrid Ku...
ต้อนรับ Dr.Astrid Kusumowidagdo คณบดี School of Cr...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

ต้อนรับ Prof.Ning Ga...
ต้อนรับ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Cerami...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการศึกษ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Sil...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

เข้าพบอธิการบดี...
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสก...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการด้าน...
การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

2019 The Korea Assoc...
พิธีเปิดนิทรรศการ "2019 The Korea Association...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกความเ...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทาง...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ